Canolfan Cefnfaes, Bethesda

Oriau Agor

Cysylltwch a Tom Partneriaeth Ogwen drwy tom@ogwen.org

Argraffydd 3D
Torrwr Laser
Gwasg Gwres
Gwasg Mwg
Argraffydd Sychdarthu
Torrwr Finyl
Sewing and Embroidery Machines

Bydd FFIWS Partneriaeth Ogwen yn cynnal sesiynau GofodGwneud bob dydd Iau yn adeilad Cefnfaes. Bydd cyfleoedd i ddefnyddio'r torrwr laser, argraffydd 3D, gwasg crysau-T a gwasg cwpanau, y torrwr finyl, yn ogystal â'r peiriannau gwnïo a brodwaith. Bydd cyfleoedd i ddysgu sgiliau ar y peiriannau a'r meddalwedd gan amrywiol arbenigwyr, a fydd yn eich annog i archwilio'ch potensial creadigol eich hun.

Pesda Stop Motion
Pesda Brodwaith
Pesda 3 D