Tecstiliau, Bethel

Oriau Agor
I bwcio lle ar gyfer Ffiws Tesctiliau, dilynwch y ddolen hwn.
Argraffydd 3D
Torrwr Laser
Gwasg Gwres
Gwasg Mwg
Argraffydd Sychdarthu
Torrwr Finyl
Sewing and Embroidery Machines
IMG 0065
IMG 0051
IMG 0055

Wedi'i sefydlu yng Ngwynedd, Gogledd Cymru, mae Tecstiliau yn fudiad elusennol a grëwyd gan grwp bach sydd â diddordeb mewn hwyluso'r celfyddydau tecstilau fel rhan o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru.

Wrth wneud hynny, ein nod yw darparu 'lle' corfforol ar gyfer gweithgareddau tecstilau ond hefyd darparu 'lle' diwylliannol i amlygu pwysigrwydd celfyddydau tecstilau yng Nghymru.

Mae slotiau ar gael i bwcio ar nosweithiau Fercher, Iau, a slotiau ar gael ar brynhawn Sul.