Yr Offer

Dyma’r offer sydd ar gael yn Ffiws. Isod mae fideos defnyddiol am sut i’w defnyddio, a thaflenni iechyd a diogelwch ar gyfer pob offer. Mae pob lleoliad Ffiws gyda ystod gwahanol o offer, mae beth sydd ym mhob man wedi’i nodi yn y dudalen lleoliadau.

Torrwr Laser

Gall y laser dorri ac/neu engrafio deunyddiau gan gynnwys pren, acrylic, metel, cerameg, a hyd yn oed ffabrigau!

Mwy o Wybodaeth

Argraffydd 3D

O brototeipiau i rannau newydd, crëwch wrthrychau 3D o'ch dyluniadau eich hun, neu dewch o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch gan lu o adnoddau ar-lein.

Mwy o Wybodaeth

Gwasg Gwres

Defnyddiwch wres i wreiddio'ch dyluniad ar unrhyw beth o grysau-t i fygiau!

Mwy o Wybodaeth

Torrwr Finyl

...

Mwy o Wybodaeth

a mwy...

...