Lleoliadau

Dyma restr o leoliadau sy’n cynnig Ffiws. Cliciwch ar y lleoliadau ar gyfer rhagor o wybodaeth, oriau agor, a manylion cyswllt.

Menai Science Park, Gaerwen

Argraffydd 3D

Torrwr Laser

Peiriant Argraffu a Torri Finyl

Gwasg Gwres

Gwasg Mwg

Argraffydd Sychdarthu

Torrwr Finyl

Soldering Station

Darganfod

Ffiws Stryd Fawr, Porthmadog

Argraffydd 3D

Torrwr Laser

Peiriant CNC

Gwasg Gwres

Gwasg Mwg

Argraffydd Sychdarthu

Torrwr Finyl

Sewing and Embroidery Machines

Darganfod

Warws Werdd, Caernarfon

Argraffydd 3D

Torrwr Laser

Gwasg Gwres

Gwasg Mwg

Argraffydd Sychdarthu

Torrwr Finyl

Sewing and Embroidery Machines

Darganfod

Canolfan Cefnfaes, Bethesda

Argraffydd 3D

Torrwr Laser

Gwasg Gwres

Gwasg Mwg

Argraffydd Sychdarthu

Torrwr Finyl

Sewing and Embroidery Machines

Darganfod

Siôp Griffiths, Pen y Groes

Argraffydd 3D

Torrwr Laser

Gwasg Gwres

Gwasg Mwg

Torrwr Finyl

Sewing and Embroidery Machines

Darganfod

Tecstiliau, Bethel

Argraffydd 3D

Torrwr Laser

Gwasg Gwres

Gwasg Mwg

Argraffydd Sychdarthu

Torrwr Finyl

Sewing and Embroidery Machines

Darganfod

FFIWS Llanaelhaearn

Argraffydd 3D

Gwasg Gwres

Gwasg Mwg

Argraffydd Sychdarthu

Torrwr Finyl

Sewing and Embroidery Machines

Darganfod

Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog

Argraffydd 3D

Torrwr Laser

Gwasg Gwres

Gwasg Mwg

Argraffydd Sychdarthu

Torrwr Finyl

Sewing and Embroidery Machines

Darganfod