Argraffydd 3d

Argraffu 3D ydi’r broses o adeiladu gwrthrych tri dimensiwn o fodel CAD neu fodel 3D digidol.

Mae argraffu 3D yn eich galluogi i gynhyrchu siapiau cymhleth gan ddefnyddio llai o ddeunydd na dulliau gweithgynhyrchu traddodiadol. Mae cwmnïau wedi defnyddio argraffwyr 3D yn eu proses ddylunio i greu prototeipiau ers diwedd y saithdegau. Gelwir defnyddio argraffwyr 3D at y dibenion hyn yn prototeipio cyflym.

Sut i ddefnyddio Argraffydd 3D

SOP Argraffwr 3 D

3D Printer Safe Operating Procedures