Siôp Griffiths, Pen y Groes

Oriau Agor

Cysylltwch â ffiwsyrorsaf@gmail.com i drefnu ymweliad â'r MakerSpace

Oriau agor rhwng 10:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00 ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, gyda digwyddiadau'n cael eu cynnal yma'n rheolaidd.

Argraffydd 3D
Torrwr Laser
Gwasg Gwres
Gwasg Mwg
Torrwr Finyl
Sewing and Embroidery Machines

Yn 2016 prynwyd Siop Griffiths ag arian a godwyd gan y gymuned. Sefydlwyd Cymdeithas Budd Cymunedol i sicrhau bod yr adeilad yn aros yn nwylo’r gymuned, er lles y gymuned. Yn 2019 fe brynodd y fenter gymunedol ail adeilad, er mwyn achub adeilad arall ar y safle gwreiddiol.

Dros 3 blynedd mae Siop Griffiths wedi codi £900,000. Mae’r arian wedi adnewyddu 3 adeilad, ac wedi agor caffi, llety a chanolfan ddigidol ar gyfer pobl ifanc. Mae yna hefyd sawl prosiect cymunedol ar y safle, sy'n defnyddio dwsinau o wirfoddolwyr i sicrhau budd cymunedol y fenter gymdeithasol.

IMG 0001
IMG 9989
IMG 9986